تعصب به معنی " تصلب" و غیرت حمایت از معتقدات  معقول و منطقی نه تنها بد نیست بسیار مستحسن است.

انگلستان از اینرو دشمن مسلمانان است که اینان از دین اسلام پیروی  می کنند . انگلستان همیشه به نیرنگهای گوناگون می کوشد تا بخشی  از سرزمینهای اسلامی  را بگیرد و به قومی دیگر بدهد.

سید جمال نفوذ کلام و قدرت القاء و تلقین فوق العاده ای داشته است از مزایای طبیعی اوست.

سیدجمال آزادی مسلمانان را تنها راه تحرک فکری آنان می دانست  . عبده مرد اندیشه و میانه روی

حاصل کار سیدجمال و حاصل کار عبده که مکمل یکدیگر بوده است.

توحید عملی : میرزا محمد حسین نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه  المله

سیدمحمد رشید رضا مبلغ وهابیگری

چرا نهضت های قومی و عربی از قبیل  بعث و ناصریسم و ..جاذبه  بیشتری در میان جوانان عرب پیدا کرد؟ در دام وهابیگری گرفتار شدند.

اقبال  احیاء فکر دینی را بدون  احیاء معنویت اسلامی بی فائده می شمارد.

اقبال در کتاب " احیای فکر دینی در اسلام "  نهضت وهابیگری را در حجاز ، و جنبش بهائیت را در ایران  و قیام آتاتورک در ترکیه اصلاحی و اسلامی پنداشته.

علمای انقلاب عراق: میرزا محمدتقی شیرازی

نهضت مشروطیت ایران : آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و .....

روحانیت شیعه بیشتر طرح اصلاحی داده است. روحانیت سنی یک روحانیت وابسته است.

کارشناسان اعتراف دارند که مسلمانان ...........در جستجوی " هویت اسلامی " خود در برابر غرب.......... برآمده اند.

بار نهضت و علل و ریشه های نهضت و  شعارهایی که به نهضت قدرت ... میدهند جز ء ماهیت نهضت هستند.

داشتن تفکر اسراییلی و مارکسیسم و.... مربوط به ریشه  نهضت است.

نرد معالم من دینک : اصلاحی در فکرها و اندیشه ها و تحولی در روحها و ...........

یکی از ایرادات نهضتها تبدیل حرکت به بنیاد ( عادت شدن )  که چگونه حرکتها و جنبشها تغییر ماهیت می دهند  و به صورت نظامها و قالبها در می آیند.

اسلام نه  حرکت است و نه متحرک . نه جنبش است و نه جنبنده . این جامعه اسلامی  است  که در مداراسلام و صراط مستقیم اسلام در حرکت است وباید در حرکت باشد  نه اسلام.

تباکی: خود را شبیه گریه کن ساختن. تهییج علیه یزیدیهاو ......

مصداق آیه: ان الله فی کل خلف................... : آیه الله العظمی خمینی  ادام الله ظلا له

انواع آفات نهضت : نفوذ اندیشه های بیگانه : از طریق تحریف و رخنه پیروان مکتبهای دیگر

تجددگرایی افراطی از آفات نهضت: الحوادث الواقعه مشکلات نو جامعه بشری راه حل نو می خواهد.  اجماع ، اجتهاد و شورا جز راه حل هاست.

مرحله نفی و انکار به دنبال خود مرحله سازندگی و اثبات دارد که مشکلتر است.

رخنه فرصت طلبان : از آفات نهضت

منظور آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون:  یعنی قبلا از کافران می ترسیدید و حالا از درون تهدید مشود که از مسیر خدایی اخلاص خارج شود و خدا را فراموش کند.

مصانعه: سازشکاری – ملاحظه کاری –معامله گری

 حدیث حضرت علی (ع) : لاتخالطونی  بالمصانعه  و لا تکلمونی بما تکلم  به جبابرش

ایشان چه  چیزی را نهی کرده اند:  چاپلوسانه و تملق آمیز و مداحانه و در لفافه القاب مطنطن و عناوین مجلل.

قرآن  لغت  ادهان برای مصانعه بکار برده و در عرف مداهنه گویند.


برچسب‌ها: شهید مطهری, نمونه سئوالات ضمن خدمت فرهنگیان, آزمون فرهنگیان, نهضت های اسلامی صد سال اخیر, نمونه سئوالات فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان معلمان

تاريخ : شنبه سوم تیر 1391 | 23:33 | نویسنده : فرهنگی |

1-             کتاب " سیری در  اندیشه های سیاسی  عرب" از کیست؟

عبدالرحمن کواکبی  سومین مصلح در جهان سنی عرب

2-             فرق سیدجمال و عبده  از نظر کواکبی در کتاب  فوق چیست؟ ( از نظر نتایج کار سید با عبده از حیث تاثیر ایندو بر تاریخ بیداری  مسلمانان)

       الف- سید مرد پیکار و سختکوشی بود  و عبده مرد اندیشه و میانه روی

        ب- سید آزادی مسلمانان را تنها راه تحرک فکری آنان  می دانست و عبه  تربیت اخلاقی  و دینی مسلمانان

3-             حاصل کار سید جمال و حاصل کار عبده که مکمل یکدیگر بوده اند چیست؟

       الف- ضرورت بازگشت مستقیم به منابع  اصلی دینی

       ب- توجیه عقلی احکام شریعت و هماههنگی آنها با مسائل عصر

      ج-  پرهیز از پراکندگی و فرقه بازی                

       د- پافشاری بر سر احیای  اجتهاد و کوشش برای شناخت روح و جوهر دین اسلام

4-             اصول اساسی تجدد خواهی سنی چه بودند؟           چهار مورد جواب سئوال 43

5-             خصوصیات عبدالرحمن کواکبی

الف- کواکبی یک مفکر ضد استبدادی بود. (مبارزه با استبداد ترکان عثمانی  حاکم سوریه)

  ب-  علاوه بر فعالیتهای سیاسی به بالابردن  شعور سیاسی توده مسلمان حق تقدم قائل بود.

ج- معتقد بود که توحید اسلام اگر درست فهمیده شود  و مفهوم  لا اله الا الله را درک کنند به استوارترین سنگرهای ضداستبدادی دست می یابند.

ح- کلمه لااله الا الله به معنی " عبادت ،فروتنی ، خضوع " است.

خ-  توحید اسلامی را تنها توحید فکری ،نظری  و اعتقادی نمی داند و آنرا تا مرحله عمل و عینیت خارجی گسترش می دهد.

6-             تفسیر دقیق از توحید عملی را چه کسی به خوبی به اثبات رسانده است؟

مرحوم میرزا محمد حسین نایینی (قدس سره) در کتاب : تنبیه  الامه و تنزیه المله

7-             به نظر کواکبی هر مستبدی برای تثبیت پایه های استبدادش چه می کند؟ و راه مبارزه با آن چیست؟

به خودش جنبه قدسی می دهد و از مفاهیم دینی بهره می جوید و تنها راه مبارزه با آن بالا بردن آگاهی و سطح شعور دینی و سیاسی مردم است.

8-             ایراد کواکبی به علمای پیشین تسنن چیست؟

که آنها به نظم و امنیت بیش از حد بها داده اند و عدل و آزادی را فدای نظم و امنیت کرده اند.

9-             از نظر کواکبی در رابطه با  نظم و آزادی حق تقدم با کدام است؟

آزادی

10-         از نظر کواکبی  در رابطه با دین و سیاست یا دین و آزادی چیست؟

دین  را عمل با ارزش تحصیل  آزادی واقعی و بیدارکننده احساس سیاسی می شمارد.


برچسب‌ها: شهید مطهری, نمونه سئوالات ضمن خدمت فرهنگیان, آزمون فرهنگیان, نهضت های اسلامی صد سال اخیر, نمونه سئوالات فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان معلمان

تاريخ : جمعه دوم تیر 1391 | 9:42 | نویسنده : فرهنگی |

بخش دوم  نمونه سئوالات  کتاب نهضت های اسلامی  صد سال اخیر  از شهید آیت الله مطهری

1-             نظر سیدجمال در مورد فلسفه الهی اسلامی:

ارزش قائل بود و فلسفه تدریس می کرد. شاگرد وفادارش را محمد عبده را به مطالعه فلسفه وادار  کرد.  دو دستنویس  از اشارات بو علی  به خط خود نوشته . " نجات "  بوعلی و همچنین " البصائر النصیریه "  ابن ساوجی و علی الظاهر  هر قسمتی از  " منطق المشرقین "  بو علی را برای اولین بار چاپ  و نشر کرد.

2-              این سخن از کیست؟ و نام کتاب ؟  "  فلسفه با فکر  شیعی سازگارتر است تا فکر سنی"

احمد امین کتاب  ظهر الاسلام

3-              دو جبهه برای طرح همبستگی  دین و سیاست از نظر سید جمال:

جبهه استبداد داخلی و جبهه استعمار خارجی  ( بالا بردن  شعور مذهبی مسلمانان برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی )

4-             اندیشه علمانیت چیست؟ و نام قهرمان بزرگ آن ؟

کوشش هائیکه بعدها متقابلاً  از طرف عمال استعمار  در جهت  جدایی دین از سیاست ( سکلاریسم) به عمل آمد  به نام " علمانیت " معروف شد.  قهرمان بزرگ آن آتاتورک .

5-             تعریف اتحاد اسلام :

منظور اتحاد مذهبی  که امری غیر عملی است نیست ، منظور اتحاد جبهه ای و سیاسی بود یعنی تشکیل  صف واحد در مقابل دشمن غارتگر.

6-             تعصب باید چگونه باشد؟

به معنی " تصلب " و غیرت . حمایت از معتقدات معقول و منطقی.

7-             سر سیداحمدخان که بود؟

رهبر مسلمانان هند بود. در سفر به انگلیس اندیشه مبارزه از ذهنش خارج شد. مبارزه " حزب مسلم لیک" را که " اقبال " یکی از ارکان آن بود  تخطئه کرد. به نظرش تنها راه جلب حمایت انگلیس در مقابل هندوان است. مبلغ تمدن و فرهنگ غرب بود. قرآن را با دید حسی و  دید مادی غربی تفسیر می کرد.

8-             نام مقاله سید جمال و در آن انگلیس را به چه چیزی تشبیه کرد؟

"اسطوره "  در عروه الوثقی – به  پرستشگاهی بزرگ که گمراهان به آن پناه برده و اوهام  هراس انگیز  ایشان را از پای در می آورد.

9-             آرمان اصلاحی سید جمال و جامعه ایده آلش در جامعه اسلامی در چه خلاصه می شود؟

جامعه اسلامی که وحدت بر سراسر آن حاکم باشد.

10-         سلسه مزایا و امتیازات  سیدجمال چیست؟

 از نظر طبیعی:  الف- هوش و استعداد خارق العاده  ب- نفوذ کلام و قدرت القاء و تلقین فوق العاده

  از نظر اکتسابی :  الف- فرهنگش فرهنگ اسلامی بوده و تحت نظر علمای بزرگی رشد کرده      ب- آشنایی با زمان و جهان خود

                             ج-  جهان اسلام را می شناخت.      ( مسافرت)                د- اطلاع از اوضاع اقتصادی و ........کشورهای اسلامی.                   

11-         اسامی اساتید و علماء سیدجمال:

الف- خاتم الفقها ء  حاج شیخ مرتضی انصاری  اعلی الله مقامه

ب- حکیم و فیلسوف  عالیقدر  بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی    ج- آقا سید احمد تهرانی کربلایی

د- سید سعید حبوبی شاعر و عارف و مجاهد  بزرگ عراقی

12-         پس از سیدجمال دومین شخصیت بعنوان مصلح  در جهان تسنن ؟             

شیخ محمد عبده

13-         وجه تمایز سیدجمال و شیخ محمد عبده:

توجه خاص محمد عبده به بحران اندیشه  مذهبی مسلمانان در اثر برخورد با تمدن  غربی و پیدا کردن راه حل بود. (مسئله اسلام و مقتضیات زمان).

14-         مسائلی که سید جمال طرح نکرده  و محمد عبده طرح کرده است؟

الف- فقه مقارن از مذاهب چهارگانه         ب-  دخالت دادن مبانی فلسفی  حقوق  در اجتهاد     ج- ایجاد نظام حقوقی جدید در فقه        

ح- تمایز قائل شدن  میان عبادات و معاملات (تمایز بین امور معنوی و اخروی  با دنیوی)

ج- دید خاص درباره اجماع و اینکه  اعتبار اجماع  همان  اعتبار  افکار عمومی است.

د- اصل شورا در اسلام  ،همان  اصل دموکراسی که غرب   قرنها بعد مطرح کرده است.

15-         عبده با سیدجمال در چند جهت اختلاف نظر داشت؟

دو جهت الف- سید جمال انقلابی فکر میکرد و عبده طرفدار اصلاح تدریجی بود.     

                 ب-  سید مبارزه با استعمار را سرلوحه کار قرار داده بود  ولی عبده معتقد بود که آموزش و تربیت دینی جامعه تقدم دارد بر آموزش و                  

                          پرورش سیاسی آنها و بر هر حرکت سیاسی.


برچسب‌ها: نمونه سئوالات فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان معلمان, کتاب نهضت های اسلامی صد سال اخیر, شهید مطهری

تاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 | 0:50 | نویسنده : فرهنگی |