تعصب به معنی " تصلب" و غیرت حمایت از معتقدات  معقول و منطقی نه تنها بد نیست بسیار مستحسن است.

انگلستان از اینرو دشمن مسلمانان است که اینان از دین اسلام پیروی  می کنند . انگلستان همیشه به نیرنگهای گوناگون می کوشد تا بخشی  از سرزمینهای اسلامی  را بگیرد و به قومی دیگر بدهد.

سید جمال نفوذ کلام و قدرت القاء و تلقین فوق العاده ای داشته است از مزایای طبیعی اوست.

سیدجمال آزادی مسلمانان را تنها راه تحرک فکری آنان می دانست  . عبده مرد اندیشه و میانه روی

حاصل کار سیدجمال و حاصل کار عبده که مکمل یکدیگر بوده است.

توحید عملی : میرزا محمد حسین نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه  المله

سیدمحمد رشید رضا مبلغ وهابیگری

چرا نهضت های قومی و عربی از قبیل  بعث و ناصریسم و ..جاذبه  بیشتری در میان جوانان عرب پیدا کرد؟ در دام وهابیگری گرفتار شدند.

اقبال  احیاء فکر دینی را بدون  احیاء معنویت اسلامی بی فائده می شمارد.

اقبال در کتاب " احیای فکر دینی در اسلام "  نهضت وهابیگری را در حجاز ، و جنبش بهائیت را در ایران  و قیام آتاتورک در ترکیه اصلاحی و اسلامی پنداشته.

علمای انقلاب عراق: میرزا محمدتقی شیرازی

نهضت مشروطیت ایران : آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و .....

روحانیت شیعه بیشتر طرح اصلاحی داده است. روحانیت سنی یک روحانیت وابسته است.

کارشناسان اعتراف دارند که مسلمانان ...........در جستجوی " هویت اسلامی " خود در برابر غرب.......... برآمده اند.

بار نهضت و علل و ریشه های نهضت و  شعارهایی که به نهضت قدرت ... میدهند جز ء ماهیت نهضت هستند.

داشتن تفکر اسراییلی و مارکسیسم و.... مربوط به ریشه  نهضت است.

نرد معالم من دینک : اصلاحی در فکرها و اندیشه ها و تحولی در روحها و ...........

یکی از ایرادات نهضتها تبدیل حرکت به بنیاد ( عادت شدن )  که چگونه حرکتها و جنبشها تغییر ماهیت می دهند  و به صورت نظامها و قالبها در می آیند.

اسلام نه  حرکت است و نه متحرک . نه جنبش است و نه جنبنده . این جامعه اسلامی  است  که در مداراسلام و صراط مستقیم اسلام در حرکت است وباید در حرکت باشد  نه اسلام.

تباکی: خود را شبیه گریه کن ساختن. تهییج علیه یزیدیهاو ......

مصداق آیه: ان الله فی کل خلف................... : آیه الله العظمی خمینی  ادام الله ظلا له

انواع آفات نهضت : نفوذ اندیشه های بیگانه : از طریق تحریف و رخنه پیروان مکتبهای دیگر

تجددگرایی افراطی از آفات نهضت: الحوادث الواقعه مشکلات نو جامعه بشری راه حل نو می خواهد.  اجماع ، اجتهاد و شورا جز راه حل هاست.

مرحله نفی و انکار به دنبال خود مرحله سازندگی و اثبات دارد که مشکلتر است.

رخنه فرصت طلبان : از آفات نهضت

منظور آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون:  یعنی قبلا از کافران می ترسیدید و حالا از درون تهدید مشود که از مسیر خدایی اخلاص خارج شود و خدا را فراموش کند.

مصانعه: سازشکاری – ملاحظه کاری –معامله گری

 حدیث حضرت علی (ع) : لاتخالطونی  بالمصانعه  و لا تکلمونی بما تکلم  به جبابرش

ایشان چه  چیزی را نهی کرده اند:  چاپلوسانه و تملق آمیز و مداحانه و در لفافه القاب مطنطن و عناوین مجلل.

قرآن  لغت  ادهان برای مصانعه بکار برده و در عرف مداهنه گویند.


برچسب‌ها: شهید مطهری, نمونه سئوالات ضمن خدمت فرهنگیان, آزمون فرهنگیان, نهضت های اسلامی صد سال اخیر, نمونه سئوالات فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان معلمان

تاريخ : شنبه سوم تیر 1391 | 23:33 | نویسنده : فرهنگی |

1-             کتاب " سیری در  اندیشه های سیاسی  عرب" از کیست؟

عبدالرحمن کواکبی  سومین مصلح در جهان سنی عرب

2-             فرق سیدجمال و عبده  از نظر کواکبی در کتاب  فوق چیست؟ ( از نظر نتایج کار سید با عبده از حیث تاثیر ایندو بر تاریخ بیداری  مسلمانان)

       الف- سید مرد پیکار و سختکوشی بود  و عبده مرد اندیشه و میانه روی

        ب- سید آزادی مسلمانان را تنها راه تحرک فکری آنان  می دانست و عبه  تربیت اخلاقی  و دینی مسلمانان

3-             حاصل کار سید جمال و حاصل کار عبده که مکمل یکدیگر بوده اند چیست؟

       الف- ضرورت بازگشت مستقیم به منابع  اصلی دینی

       ب- توجیه عقلی احکام شریعت و هماههنگی آنها با مسائل عصر

      ج-  پرهیز از پراکندگی و فرقه بازی                

       د- پافشاری بر سر احیای  اجتهاد و کوشش برای شناخت روح و جوهر دین اسلام

4-             اصول اساسی تجدد خواهی سنی چه بودند؟           چهار مورد جواب سئوال 43

5-             خصوصیات عبدالرحمن کواکبی

الف- کواکبی یک مفکر ضد استبدادی بود. (مبارزه با استبداد ترکان عثمانی  حاکم سوریه)

  ب-  علاوه بر فعالیتهای سیاسی به بالابردن  شعور سیاسی توده مسلمان حق تقدم قائل بود.

ج- معتقد بود که توحید اسلام اگر درست فهمیده شود  و مفهوم  لا اله الا الله را درک کنند به استوارترین سنگرهای ضداستبدادی دست می یابند.

ح- کلمه لااله الا الله به معنی " عبادت ،فروتنی ، خضوع " است.

خ-  توحید اسلامی را تنها توحید فکری ،نظری  و اعتقادی نمی داند و آنرا تا مرحله عمل و عینیت خارجی گسترش می دهد.

6-             تفسیر دقیق از توحید عملی را چه کسی به خوبی به اثبات رسانده است؟

مرحوم میرزا محمد حسین نایینی (قدس سره) در کتاب : تنبیه  الامه و تنزیه المله

7-             به نظر کواکبی هر مستبدی برای تثبیت پایه های استبدادش چه می کند؟ و راه مبارزه با آن چیست؟

به خودش جنبه قدسی می دهد و از مفاهیم دینی بهره می جوید و تنها راه مبارزه با آن بالا بردن آگاهی و سطح شعور دینی و سیاسی مردم است.

8-             ایراد کواکبی به علمای پیشین تسنن چیست؟

که آنها به نظم و امنیت بیش از حد بها داده اند و عدل و آزادی را فدای نظم و امنیت کرده اند.

9-             از نظر کواکبی در رابطه با  نظم و آزادی حق تقدم با کدام است؟

آزادی

10-         از نظر کواکبی  در رابطه با دین و سیاست یا دین و آزادی چیست؟

دین  را عمل با ارزش تحصیل  آزادی واقعی و بیدارکننده احساس سیاسی می شمارد.


برچسب‌ها: شهید مطهری, نمونه سئوالات ضمن خدمت فرهنگیان, آزمون فرهنگیان, نهضت های اسلامی صد سال اخیر, نمونه سئوالات فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان معلمان

تاريخ : جمعه دوم تیر 1391 | 9:42 | نویسنده : فرهنگی |