نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن   قسمت 3

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.

  62-  اصول و مبانی تربیت قرآنی چیست؟ اصل اول- ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب ( قرآن )بدست آرید و به واسطه آنچه که می آموزید. اصل دوم – اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی و رسیدن به هدف  اصل سوم – اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)،  برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی و یافتن فرصتهای بیداری اصل چهارم – اداراک حقیقت دینداری (دین شناسی) برای کسی که می خواهد به تربیت خود یا دیگران بپردازد.(قرآن را بفهمد) اصل پنجم – اصل تفکر و اندیشیدن در مقوله دین شناسی و دین پژوهی (اولم یتفکروا  فی انفسهم )        ( ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ) اصل ششم  – اصل پیغمبر اکرم (ص)،توجه به اخلاق و رفتارپیامبر(ص) ، عشق به  ایشان در تربیت قرآنی اصل هفتم – توجه به استعدادها ، علاقه ها  و توانایی ها ی مختلف اصل هشتم : در تربیت قرآنی اکتفا و اصرار به یک روش تربیتی غلط است. اصل نهم : توانایی و ایجاد عشق و محبت به حقیقت قرآن در درون خود و شاگردان اصل دهم : اولویت بندی در انتقال مفاهیم دینی اصل یازدهم : اصل دوازدهم : در تربیت قرآنی در حد فهم و درک مردم و شاگرد صحبت کنیم.

  63 – مفاهیم  دینی خصوصیت آن چیست؟ بهم پیوسته اند و نه جزیره های از هم جدا و بعد از اثبات یکی میشود به سراغ دیگری رفت.

64 – انحراف در دین هنگام پاسخ به سوالات  و چراها چگونه بوجود می آید؟ وقتی مستقیماً پاسخ داده شود  و اولویت بندی در انتقال مفاهیم نباشد. متد آن باید متد از ریشه به میوه باشد.

65 – علت ایستادن بعضی از متدینین و دینداران در برابر دین؟ متد دین خوانی شان مشکل داشته است.

66 – در تربیت قرآنی خود یا دیگران باید در انتقال مفاهیم چه بکنیم؟ 1 – اولویت بندی ( متد ریشه به میوه – اصلیات و مبانی تربیت قرآنی چیست؟ مظاهر تربیت قرآنی چیست؟) 2 – توجه به نیاز مخاطب ما است.و مسئله ذهنی او چیست؟

67 – یکی از شاخه های کرامت چیست؟ ادب

68 – یکی از شاخه های ادب ؟ ادب به پدر و مادر –

69 – یکی از شاخه های  ادب به پدر و مادر ؟ رفتاری که نسبت به آنها داریم.

70 – با توجه به اولویت بندی در انتقال مفاهیم بعنوان مثال علت حجاب  را جواب دهید؟ چون خدا فرموده است.(باتوجه به آیات)

71 – با توجه به اولویت بندی در انتقال مفاهیم بعنوان مثال علت ارث زن نصف مرد  را جواب دهید؟ چون خدا فرموده و خدا عادل است. و عدالت و حکمت خدا ثابت می کنیم.

72 – یکی از معنای دیگر اولویت بندی در انتقال مفاهیم در تربیت قرآنی چیست؟ توجه به نیاز (سن و ....)مخاطب ما است ، و مسئله ذهنی او چیست؟

73 – چگونه با قرآن براساس اولویت بندی در انتقال مفاهیم  مانوس شویم؟ اول مسائل و مشکلات خود را در قرآن بصورت موضوعی دنبال کنیم.

74 – ائمه (ع) در زندگی چگونه به اولویت بندی می پرداخته اند؟ آن مسئله ایکه ذهن مردم لازم بوده است را هر کدام مجزا به آن می پرداختند. قیام امام حسین (ع) با قیام از انحراف دین جلوگیری کردند. از دوره امام رضا(ع) به بعد مردم آماده پذیرش امام زمان (عج) میشود. امام جواد ، هادی در بچگی به امامت رسیدند. امام حسن عسکری و امام هادی مردم را برای پذیرش امام زمان آماده می کردند.(از پشت پرده با مردم صحبت میکردند.)

  75 -  آیه مربوط به اصل دوازدهم ؟ ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش او را فرستادیم. زبان قوم ( زبانی که آن قوم می فهمد نه زبان گفتاری)

76 – دعای  حضرت موسی با توجه به اصل دوازدهم؟ رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و حلل عقده من لسانی  ( مردم حرف ایشان را بفهمند) یفقه قولی

77 -  طرز حرف زدن چگونه است؟ در شکل و  در محتوا محتوا : در حد مردم و یا شاگرد حرف بزنیم.

78 – طبق روایت از امام حسین(ع) ظاهر و باطن قرآن از کیست؟ ظاهر قرآن برای عوام مردم است .........لطائف قرآن برای انبیاء

  79 -  حدیث کلم الناس بما یعرفون  از کیست و به کدام اصل تربیت قرآنی اشاره دارد؟ امام رضا (ع) – در حد فهم و درک مردم و شاگرد صحبت کردن


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۱ | 22:27 | نویسنده : فرهنگی |