نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 3 

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.

59 -  انواع استخلاف ؟ 3 نوع 1 – استخلاف عام و عمومی (یا جوامع ): استخلاف  یک قوم  یا ملت بر بخشی از زمین 2 –  استخلاف انسان کامل در همه عوالم 3 -  استخلاف خاص : استخلاف مومنان و صالحان و پیرو انسان کامل

  60 – آیه در مورد استخلاف یک قوم ؟ و لکل امتٍ اَجَلٌ  : و برای هر قوم یا ملتی یک مهلت یا اجلی دارند. سوره یونس آیه 49

 61 – در هر مهلتی که خدا به قومی میدهد چه چیزی است؟ قدرت  ، سرزمین ، ثروت های مادی و فرهنگی 62 -  این مهلت و قدرت در آن برای چیست؟ آزمونی برای اینکه به حقیقت رو بیاورند و با ظلم و گناه از بندگی خدا خارج نشوند.

63 –  در این ایات استخلاف  قوم یا ملتها برای چه آمده؟ وارث ملتهای قبل از خود هستند و باید از سرنوشت آنها عبرت بگیرند. قوم ثمود: ای قوم یادبیاورید که خدای تعالی شما را خلیفه قرار داد بعد از قوم عاد. ( مبادا نعمتهای خدا را فراموش کنید و در روی زمین بدنبال فساد نباشید)سوره اعراف آیه 74 مثال دوم: سوره اعراف آیه 69 : ای قوم عاد شما را خدا بعد از قوم نوح خلیفه قرار داد ..........(وظیفه شما اینست که بدانید این نعمتها از جانب خدای تعالی است.) مثال سوم: خطاب به امت اسلام: سوره انعام آیه 165 ای امت اسلام خداست که شما را خلیفه روی زمین قرار داد و بعضی از شما بر بعضی دیگر برتری داد .......... ( برای امتحان )

64 – خصوصیت استخلاف یک انسان کامل چیست؟ یک ارزش و مقام است. قائم مقام خدا در همه عوالم

حکمفرمایی می کند و واسطه فیض است

65 -  آیات مربوط به استخلاف یک انسان کامل  ؟ سوره بقره آیه 30 : ....... انی جاعل فی الارض خلیفه ( بیاد بیاور آن هنگامی را که خدا به ملائکه فرمود میخواهم در زمین خلیفه ی قرار بدهم.)

66 – ارتباط این استخلاف با علم و اسماء الهی  در کدام آیات است؟ سوره بقره آیه 30 و بعد از آن

67 – بعد از اعلام خدا برای خلیفه قراردادن در زمین چه اتفاقی افتاد؟ ملائکه تعجب نمودند و می گویند که چون از دیدگاه ما انسان زمینی است طبیعتش خونریزی و فساد است چگونه او خلیفه الله میشود؟ در حالی که موجوداتی داری که اهل تقدیس و تسبیح اند. خدا برای رفع ابهام ملائکه : تمام اسماء را به آدم تعلیم کرد.و بعد به ملائکه عرضه کرد و اسمهای آنها را پرسید. گفتند: تو منزهی و چیزی را که به ما نیاموخته ای نمیدانیم.

68 -  تعلیم اسماء الله به آدم یعنی چه ؟ ظرفیت وجودی آدم چنان ظرفیتی را در آفرینش داشته که همه اسماء را میتواند در بر بگیرد. علم به اسماء تحقق خود آن اسماء در آدم است و آدم عصاره هستی و مظهر همه اسماء الهی میشود. در حالیکه ملائکه مظهر بخشی از اسماء الهی هستند.

69  - یک آیه راجع به استخلاف انسان کامل؟ سوره بقره آیه 124 : بیاد بیاور آن هنگامی که خدای تعالی حضرت ابراهیم را آزمود بوسیله کلماتی و حضرت ابراهیم  آن کلمات را به معنای کامل تحقق بخشید ( از امتحانها پیروز بیرون آمد تا به مقام بزرگ استخلاف برسد.) مهمترین امتحان او : ذبح حضرت اسماعیل (ع)

70 – یک معنای معادل استخلاف ؟ امامت

71 -  حضرت ابراهیم بعد از مقام نبوت و خلیل اللهی  به چه مقامی رسید؟ استخلاف ( خلیفه اللهی ) (هدایت دلهای مومنان )

72 -  چراملائکه در شب قدر در آسمان مقدرات را تعیین نمی کنند و به زمین می آیند؟ چون باید به خدمت آن انسان کامل برسند و برنامه ها را ارائه دهند.

73 – استخلاف  خاص مومنان و صالحان بر چه اساسی داده میشود؟ شایستگی

74 – طبق آیات خدا ثروت و قدرت و... برای چه در اختیار انسانها و امتهای خلیفه الله قرار داده است؟ برای بسط عدالت و گسترش معرفت حق و عبادت آفریدگار جهان استفاده نمایند.اما نوعاً از مسیر خارج میشدند.

75 -   علت طغیان و خارج شدن از مسیر خدا توسط مردم و انسانها چیست؟ دلبستگی ها ، تمایلات و هواهای نفس و استکبارها  بسمت خروج از استخلاف می کشید.

76 – ایه 103 سوره یونس به چه اشاره دارد؟ کل امت از بین نمی رفتند . خدا انسانهای خوبشان را خلیفه خود قرار میداد.

77 – اجل و مهلت الهی برای بندگان  چیست؟ در این مهلت از آن نعمت و ثروت و تمکن خدا در جهت خلافت الهی بهره گیری کنند و امتحانی برای آنها است.

78 – سرگذشت تاریخ برای امتها چه بوده؟ اجل و مهلتی قرارداده بوده است.

79 – طبق قرآن خلاصه تاریخ ملتها چه بوده است؟ هر وقت رسولی برای یادآوری مسیر خداوند به بندگان می آمد تکذیب می کردند .

80 – خدا انسانها را که دیگر حاضرنبودند بر اساس رضایت الهی گام بردارند چه می کرد؟ پی در پی آنها را نابود می کرد و آنها را به تاریخ می پیوستیم و ذکری و یادی از آنها باقی بود . 

81 – بعد از نابودی امتها چه کسانی باقی می ماندند؟ نیکان و خوبان و صالحان میشدند برگزیدگان و خلفای الهی در آن سرزمین.

  82 – صالحان و خلفای نوع سوم (سوره مریم آیه 59 ) که می آمدند بعد چه میشد؟ دوباره نسل های بعدی  به سمت خلاف می رفتند. مثل امت  نوح که  از عذاب و طوفان نجات یافته بودند  خلیفه خدا شدند و اما نسلهای بعدی قوم نوح  بخاطر رفاه تبعیت شهوات کردند و نماز را  ضایع کردند.

83 – طبق قرآن آینده جهان و تاریخ چه میشود؟  این سیر یک سیر بالنده است. جریان حق و انبیاء رو به تزاید هستند و نهایتاً آنها پیروز میشوند و حاکمیت زمین به اینها ارث میرسد. آیه 55 سوره نور: خدا به بخشی از شما همراه با رهبرالهی شان باشند ودر این مسیر ثابت قدم بماند وعده می دهد حتماً حتماً حتماً خلیفه خودش قرار خواهد داد.( خلیفه صالحان نوع سوم)

  84 – سه دسته آیات در مورد استخلاف نوع سوم ( صالحان) ؟ 1 -  دسته اول : آیاتی که گزارش از گذشته می کنند.( نحوه استخلاف صالحان  در گذشته)   2 – دسته دوم : آیاتی که امت اسلام را تهدید می کنند که همان سرگذشتی که در امتهای گذشته بود ممکن است سر شما هم بیاید.(عدم استخلاف الهی –عدم پیروی از رهبر الهی- در مسیر رضای الهی نبودن – تحت ولایت ولی الهی قرار نگرفتن) 3 – دسته سوم : آیاتی که بشارت  آینده حاکمیت انسانهای صالح  برجهان را می دهند و آن هدف نهایی که در دکترین انتظار بعنوان  هدف مقدماتی که حاکمیت الهی بر کل جهان و مدیریت واحد جهانی است.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – ضم, رادیو قرآن

تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۱ | 22:14 | نویسنده : فرهنگی |