نمونه سوالات دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب قسمت 2

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.

همکاران عزیز حتماً دروس را از رادیو قرآن یا فایلهای صوتی گوش کنید.

نمونه سوالات برای آشنایی است.

راه رفتن و پا

9 -  آیات در مورد راه رفتن زنان (در مورد مردان اشاره ندارد)؟

سوره نور آیه 31 : زنهای مومن پاهای خود را به زمین نکوبند تا زینت های مخفیشان دانسته نشود.

سوره قصص آیه 26 : (با حیا ورزی راه برود.( ( با استحیاء راه برود.)( در مورد حیاء زیاد)

 10 راه رفتن حیا ورزی چند حقیقت در آن است؟

دو حقیقت- زن قدرت را دارد که با ناز و ادا راه برود و از طریق راه رفتنش  تحریک کننده باشد.  -

11 استحیاء چیست؟

هنگامی حیاء زن در برخورد با نامحرم زیاد است که آنرا  شرم  زن در رفتار و راه رفتن  گویند.( حیاء ورزی و حیاء مندی )

12 هنگامی که حیاء زن متوسط یا پایین است چه کند؟

در حیاء متوسط و پایین ،خود را به حیاء زدن و وادار کردن خود به حیا

(ریا در این حالت اشکال ندارد.)


13 زینت های زن با توجه سوره نور آیه 31 باید چگونه باشد؟

زینت مخفی باشد و جوری رفتار کند که نمایان نشود و یا صدای آن شنیده نشود.

و حتی بدن زن.(کفش های پاشنه بلند و...)


14 در 30 و 31 سوره نور در مورد نگاه  چه مواردی آمده است؟

غَضِّ بَصَر : یعنی کاستن از نگاه پایین انداختن چشم  و چشم پوشی (سر بزیر  بودن)

نگاه  به حد اقل و ضرورت تقلیل پیدا کند- چشم دوختن به نامحرم تعطیل شود.

تکرر و تعدد و خیره خیره  نگاه به نامحرم تعطیل شود.


15 -  نگاه به نامحرم باید چگونه باشد؟

در حد وجوب و ضرورت و کم اشکال ندارد.


16 غَض صوت چیست؟

عربده نکشیدن و پایین آوردن صدا تا حد اقتضای ادب


 17 -  روایت در مورد نگاه؟

نگاه دو نامحرم به هم تیری است که شیطان رها می کند و به هدف می خورد.


18 یکی از دروازه های قلب چیست؟

چشم(هم رازهایی را برملاء میکند و هم انتقال می دهد.


گفتار زن و مرد

19-  حدود گفتار زن و مرد در قرآن چیست؟

  در سوره احزاب آیه 53 ( به مردان) : اصطلاح لا مُستانسینَ  لِحدیث  :

 با خانواده پیامبراستیناس گفتاری داشته باشید.

( با زنان پیامبر مشغول حرف زدن نشوید ، انس نگیرید با گفتگو)


 سوره احزاب آیه 32 : سفارش به زنان پیغمبر: فلا تخضعن بالقول ....و قُلنَ قَولاً معروفاً

یعنی: خاضع نشوید به وسیله سخن گفتن  ، به ناز (زنان) سخن مگویید. ....نیکو ، مطابق عرف

شریعت بگویید.(نامطلوب و غلط تلقی نشود.)


سوره بقره آیه 235: به مردان : در خواستگاری از زنی که در عده وفات است

وعده سری نگذاریدمگر قول معروف (نیکو و مطابق عرف شریعت بگویید.) باشد.


سوره نور آیه 27 L به مردان )  حتی نستانسوا(انس) : تا آشنایی دهید ، اجازه بگیرید.

(در ورود به خانه های غیره)


20- در برخورد با نامحرم

نباید از احساسات و علایق خودمان با نامحرم صحبت نکنیم.

زنان صدایتان را نرم نکنید.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان و کارمندان دولت

تاريخ : جمعه بیستم مرداد ۱۳۹۱ | 1:54 | نویسنده : فرهنگی |