X
تبلیغات
نمونه سوالات آزمون فرهنگیان - بخش دوم نمونه سئوالات کتاب نهضت های اسلامی صد سال اخیر از شهید آیت الله مطهری

بخش دوم  نمونه سئوالات  کتاب نهضت های اسلامی  صد سال اخیر  از شهید آیت الله مطهری

1-             نظر سیدجمال در مورد فلسفه الهی اسلامی:

ارزش قائل بود و فلسفه تدریس می کرد. شاگرد وفادارش را محمد عبده را به مطالعه فلسفه وادار  کرد.  دو دستنویس  از اشارات بو علی  به خط خود نوشته . " نجات "  بوعلی و همچنین " البصائر النصیریه "  ابن ساوجی و علی الظاهر  هر قسمتی از  " منطق المشرقین "  بو علی را برای اولین بار چاپ  و نشر کرد.

2-              این سخن از کیست؟ و نام کتاب ؟  "  فلسفه با فکر  شیعی سازگارتر است تا فکر سنی"

احمد امین کتاب  ظهر الاسلام

3-              دو جبهه برای طرح همبستگی  دین و سیاست از نظر سید جمال:

جبهه استبداد داخلی و جبهه استعمار خارجی  ( بالا بردن  شعور مذهبی مسلمانان برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی )

4-             اندیشه علمانیت چیست؟ و نام قهرمان بزرگ آن ؟

کوشش هائیکه بعدها متقابلاً  از طرف عمال استعمار  در جهت  جدایی دین از سیاست ( سکلاریسم) به عمل آمد  به نام " علمانیت " معروف شد.  قهرمان بزرگ آن آتاتورک .

5-             تعریف اتحاد اسلام :

منظور اتحاد مذهبی  که امری غیر عملی است نیست ، منظور اتحاد جبهه ای و سیاسی بود یعنی تشکیل  صف واحد در مقابل دشمن غارتگر.

6-             تعصب باید چگونه باشد؟

به معنی " تصلب " و غیرت . حمایت از معتقدات معقول و منطقی.

7-             سر سیداحمدخان که بود؟

رهبر مسلمانان هند بود. در سفر به انگلیس اندیشه مبارزه از ذهنش خارج شد. مبارزه " حزب مسلم لیک" را که " اقبال " یکی از ارکان آن بود  تخطئه کرد. به نظرش تنها راه جلب حمایت انگلیس در مقابل هندوان است. مبلغ تمدن و فرهنگ غرب بود. قرآن را با دید حسی و  دید مادی غربی تفسیر می کرد.

8-             نام مقاله سید جمال و در آن انگلیس را به چه چیزی تشبیه کرد؟

"اسطوره "  در عروه الوثقی – به  پرستشگاهی بزرگ که گمراهان به آن پناه برده و اوهام  هراس انگیز  ایشان را از پای در می آورد.

9-             آرمان اصلاحی سید جمال و جامعه ایده آلش در جامعه اسلامی در چه خلاصه می شود؟

جامعه اسلامی که وحدت بر سراسر آن حاکم باشد.

10-         سلسه مزایا و امتیازات  سیدجمال چیست؟

 از نظر طبیعی:  الف- هوش و استعداد خارق العاده  ب- نفوذ کلام و قدرت القاء و تلقین فوق العاده

  از نظر اکتسابی :  الف- فرهنگش فرهنگ اسلامی بوده و تحت نظر علمای بزرگی رشد کرده      ب- آشنایی با زمان و جهان خود

                             ج-  جهان اسلام را می شناخت.      ( مسافرت)                د- اطلاع از اوضاع اقتصادی و ........کشورهای اسلامی.                   

11-         اسامی اساتید و علماء سیدجمال:

الف- خاتم الفقها ء  حاج شیخ مرتضی انصاری  اعلی الله مقامه

ب- حکیم و فیلسوف  عالیقدر  بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی    ج- آقا سید احمد تهرانی کربلایی

د- سید سعید حبوبی شاعر و عارف و مجاهد  بزرگ عراقی

12-         پس از سیدجمال دومین شخصیت بعنوان مصلح  در جهان تسنن ؟             

شیخ محمد عبده

13-         وجه تمایز سیدجمال و شیخ محمد عبده:

توجه خاص محمد عبده به بحران اندیشه  مذهبی مسلمانان در اثر برخورد با تمدن  غربی و پیدا کردن راه حل بود. (مسئله اسلام و مقتضیات زمان).

14-         مسائلی که سید جمال طرح نکرده  و محمد عبده طرح کرده است؟

الف- فقه مقارن از مذاهب چهارگانه         ب-  دخالت دادن مبانی فلسفی  حقوق  در اجتهاد     ج- ایجاد نظام حقوقی جدید در فقه        

ح- تمایز قائل شدن  میان عبادات و معاملات (تمایز بین امور معنوی و اخروی  با دنیوی)

ج- دید خاص درباره اجماع و اینکه  اعتبار اجماع  همان  اعتبار  افکار عمومی است.

د- اصل شورا در اسلام  ،همان  اصل دموکراسی که غرب   قرنها بعد مطرح کرده است.

15-         عبده با سیدجمال در چند جهت اختلاف نظر داشت؟

دو جهت الف- سید جمال انقلابی فکر میکرد و عبده طرفدار اصلاح تدریجی بود.     

                 ب-  سید مبارزه با استعمار را سرلوحه کار قرار داده بود  ولی عبده معتقد بود که آموزش و تربیت دینی جامعه تقدم دارد بر آموزش و                  

                          پرورش سیاسی آنها و بر هر حرکت سیاسی.


برچسب‌ها: نمونه سئوالات فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان معلمان, کتاب نهضت های اسلامی صد سال اخیر, شهید مطهری

تاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 | 0:50 | نویسنده : فرهنگی |