نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن   قسمت 1

1 – اصلی ترین وظیفه انسانهای الهی در اندیشه دینی چیست؟

تعلیم و تربیت الهی و توجه به حقیقت دینداری

2 – دین برای چه آمده است؟

انسانها را به هدف مطلوبی که خدا ترسیم کرده  پیش ببرد ( تعلیم و تربیت الهی )

3 – اصلی ترین هدف در ارسال پیامبران بطور عام و خاص چیست؟

 تعلیم و تربیت بطور عمومی و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی  و حقائق الهی و ملکوتی بطور خاص

4 -  خدا بیشترین نقش را پس از خلق انسان به چه چیز اختصاص داده است؟

تربیت

5 – مفهوم  اسم بزرگ  < رب > در اسماء الهی چیست؟

تربیت و رساندن به نقطه مطلوب

6 -  خدا بیشتر خود را به چه اسمی ام برده است؟

رب  مثل آیه : الحمدلله رب العالمین

7 -  همه تجلی الوهیت خدا  در چه شکل می گیرد؟

ربوبیت

8 -  مربی و معلم اصلی  تمام رشدها و موعظه ها  در عالم به که بر می گردد؟

به  اراده خدا  بر می گردد.

9 -  مسله تربیت دینی به چه معنا است؟

 تمام الدین

10 -  جانشین خدا برای  پروردگاری در زمین کیانند؟

 پیامبران

11 -  خصوصیات پیامبران برای پروراندن انسان چیست؟

الف- از داشته های بسیاری در فضای دانش در حوزه  قوت روح  و توانایی نفس برخوردار باشند.

ب – آموزه های الهی در او پر رنگ  باشد.

12 – پیامبران در چه صورت موفق هستند؟

در صورت پروراندان انسانهای ربانی که پیرو خدا باشند.

13 – اولین اصل در تربیت قرآنی و دعوت پیامبران چیست؟

 ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب بدست آرید و به واسطه آنچه که می آموزید.

(سوره آل عمران)

14 – دومین اصل در تربیت قرآنی چیست؟

توجه در  رسیدن به هدف ارزش دوم

 و تلاش ( اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی)، خود ارزش نخست است.

15 – در ارزش گذاری در رسیدن  به مقصد چه کسانی به این ارزش رسیده اند؟

فقط پیامبران و حتی ایشان هم همواره در حال استکمال ذات خود هستند.

16 -  انسان در چه صورت نا امید می شود؟

خود را با رسیدن به هدف بسنجد.

باید برای تربیت تلاش کند.( تلاش مهم تر از  مقصد است. لیس للانسان الا ما سعی)

17 – وظیفه انسان در رسیدن و کمال چیست؟

تلاش

18 – بعد از تلاش انسان  خداوند چه می کند؟

در صورتی که ظرف انسان ، ظرفی  برای دریافت حقائق ربوبی و ربانی شد خود به توفیق خود این ظرف را پر می کند.

 

19 -  طبق آیات در حین چه تلاش هایی انسان  درصورت  مرگ  اجرش با خداست؟

 هر کس که از خانه خود خروج کند ، تلاش کند برای شکستن عادات خود  ، سعی کند برای تربیت خود ،

حتی اگر او را مرگ  در بر بگیرد ، حتی اگر حرکت تربیتی او به سبب مرگ متوقف بشود اجرش با خداست .

 

20 – در صورت خروج ، هجرت از خانه نفس  و تلاش برای تربیت قرآنی چه چیزی  شامل ما میشود؟

لطف خدا

21 – در تربیت قرآنی دیگران چه نوع تربیتی باید باشد؟

در آن ارزش گذاری بر سعی باشد نه هدف – ایجاد فرصتهای بیداری برای دیگران

22 – امتحان قرآنی خوب چیست؟

مربی ارزش گذاری را مبتنی بر تلاش داوطلب  بگذارد.

23 – سومین اصل  و مبانی تربیت قرآنی چیست؟

الف- اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)، برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی

24 -  تعریف تربیت قرآنی چیست؟

تربیت قرآنی  بعنوان تلاش و اقدامی در مسیر کمال انسانی و ربانی شدن و بیداری و بصیرت  است.

25 – مقدمه  انجام افعال انسانی چیست؟

بیداری و ادراک و اراده بیداری

26 – طبق آیه قرآن چه مقامی  موجب خواب و لذت دنیوی انسان میشود ؟

مقام اسفل سافلین

27 – طبق آیه قرآن چه چیزی انسانهای غافل را از خواب دنیوی بیدار خواهد کرد؟

مرگ چشمان ما را تیز خواهد کرد و به حقیقت بیداری  باز خواهد کرد.

 

28 – بیداری انسان در چه مواردی باید باشد؟

الف- بیداری از  لذت خواب  و مستی دنیا                      ب- بیداری از عادات نادرست

ج- بیداری از تعصبات غلط        ح- بیداری از اندیشه های رسوب یافته ایکه انسان  هیچ آگاهی ندارد.

خ- بیداری نسبت به دینی که عادت انسان  شده است.

 

29 – بدترین خواب انسان چیست؟

دینی که عادت انسان شده است. و حقیقت دینداری در آن نیست.

30 – حقیقت تربیت قرآنی طبق آیه قرآن چیست؟

مبتنی بر بیداری و بصیرت       آیه آن : قل انما ادعوا علی بصیرت ....

31 – شرط بیداری انسان چیست؟

انسان مترصد بیداری باشد.

حدیث پیامبر : در دوران زندگی شما فرصتهای خاصی است در کمین این لحظه ها باشید.

32 – فرصت های بیداری در تربیت قرآنی دیگران را مثال بزنید.

فرصت سوال- فرصت خلاقیت – فرصت شک 

33 -  اصول و مبانی تربیت قرآنی چیست؟

الف- ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب ( قرآن )بدست آرید و به واسطه آنچه که می آموزید.

ب- اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی و رسیدن به هدف

 ج- اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)، برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی و یافتن فرصتهای بیداری

ح- اداراک حقیقت دینداری (دین شناسی)برای کسی که می خواهد به تربیت خود یا دیگران بپردازد.(قرآن را بفهمد)

خ- اصل تفکر و اندیشیدن در مقوله دین شناسی و دین پژوهی(اولم یتفکروا  فی انفسهم )

( ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون )

34 -  آیه تعریف عقل مداران و اولوالالباب چیست؟

آنهایی که خدا را یاد می کنند در حال ایستاده ، در حال نشسته ، در حال خوابیده ، و در خلقت آسمانها و زمین می اندیشند . پروردگارا  این را بیهوده نیافریدی  ............

35 -  کدام اصل  مسئله ریشه ای در دینداری است؟

اصل تفکر

36 – مهمترین شاخصه دینداری چیست؟

عقل  -  حدیث آن = امام صادق (ع): آدمی که عقل ندارد دین ندارد.

امام علی (ع)  : خداوند به هیچ کسی عقل نداد مگر اینکه یکروز او را بواسطه عقلش نجات می دهد.

37 – تمام توانایی انسان در چیست ؟

در فکر اوست .

38 -  در اصل تفکر برای تربیت قرآنی دیگران چه کنیم؟

اوقاتی را برای تفکر در مورد مسائل ایجاد کنیم.

39 – در تفکر چگونه باشیم؟

به جای خیال و فکر در مورد دیگران به خود فکر کنیم .

40 – چه وقت انسان نجات پیدا می کندو به هدف مطلوب در عالم نزدیک میشود؟

وقتی که تمام قوای دیگر او تحت قوای فکر او در بیاید.

41 – از فواید تفکر و فکر در حوزه تربیت قرآنی مثال بزنید؟

فکر مجهولات را باز می کند. – فکر به انسان  امکان میدهد تا چیزهایی که با چشم و گوش ظاهر دیدنی و شنیدنی  نیست

دست پیدا  کند.  -  باعث در نوردیدن زمانها میشود  و به پیغمبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) پیوند بخوریم.

-          آینده در نوردیده شود و خود را در قیامت ببینیم و حقائق قیامت را در خود ببینیم.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان و کامندان دولت

تاريخ : جمعه سیزدهم مرداد ۱۳۹۱ | 17:9 | نویسنده : فرهنگی |