نمونه سوالات آزمون آداب و اسرار نماز

درس : جایگاه عبادت و نماز

1 -  تعریف دین چیست؟

مجموعه ای است بهم پیوسته و درهم تنیده  که سعادت  دنیا و آخرت  فرد و جامعه را تضمین می کند.

2 -  عناصر دین چیست؟

الف- قله دین    ب-  دامنه دین      ج- دشت های منتهی به دامنه و قله دین

3 -  پیامبر دین را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

بدن انسان و بعضی دین را به  چشم و دست  انسان

4 -   موضوع نماز چند بار در قرآن تکرار شده است؟

حدود هزار بار        –  نود و چندبار کلمه صلاه و حدود 900 بار  کلمات مرتبط با کلمه نماز

5 – حدیثی از پیامبر در باره نماز؟

وقتی من به پیامبری رسیدم اولین  واجبی که از آسمان برای من فرود آمد موضوع نماز بود.

6- نکاتی در مورد نماز :

الف- موضوعاتی مانند خمس ، روزه – زکات در مدینه بعد از 13 سال آمده است.

حجاب، حج و جهاد بعد از 20 سال آمده است.

ولی نماز اولین موضوع  از روز اول بوده است.

ب-  موضوع نماز در قرآن  در  کنار توحید ، نبوت و معاد آمده است.

ج-  اصطلاحاً نماز  در قرآن جزء فروع دین است  ولی بر اساس فرهنگ قرآن در کنار

توحید ، نبوت و معاد آمده است.

7 -  نماز مثل چیست؟

مثل اکسیژن در رگهای دین

8 -  تعبیرات پیامبر در مورد نماز ؟

سر دین – ستون دین -  پرچم دین -  کلید بهشت

9 – خدا در سوره ذاریات آیه 56  فلسفه خلقت جن و انسان را چه می داند؟

عبادت می داند که مصادیق بلند  عبادت نماز است.

10 -  در سوره نحل آیه 36  فلسفه بعثت انبیاء چیست؟

دعوت به عبادت بوده است ( دعوت به خدا و دوری از طاغوت )

11 -  ریشه های عبادت چیست؟

الف- احساس فقر و وابستگی به پروردگار

آیه آن :  استعینوا بالصبر و الصلاه ( 2 بار در سوره بقره آمده )

ب-    تعظیم خدا بصورت فطری        حدیث آن :  امام رضا (ع) نماز یعنی  تکبیر ، تعظیم

ج- شکر گزاری در برابر نعمتهای خدا :

آیه 3 و 4  سوره قریش :  فلیعبدوا رب هذا البیت  الذی اطمعهم من جوع و آمنهم من خوف

و بقول علامه طباطبائی آیه 21 سوره بقره : نماز تشکر از خداست.

سوره بقره  خطاب به همه مردم: اعبدوا  ربکم  الذی  خلقکم   و الذین  من قبلکم.....

د -  نیاز به مونس و راز گویی با پروردگار


12 – پیامبر 5 آیه علق را کی و کجا دریافت کرد؟

صبح  روز دوشنبه در غار حرا

13 –  سخن پیامبر در لحظه جان دادن به حضرت علی ( ع):

بخدا قسم شفاعت من به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد .

14 – عبادت چیست ؟

هر چیز ی که رنگ خدا و برای خدا باشد. حتی خوردن – خوابیدن ..............

15 - سخن امام صادق (ع) در مورد عبادت؟

عبادت فقط زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن نیست  فکر کردن در مورد امر خدا عبادت است .

16 -  انواع عبادت طبق احادیث و روایات؟

فکر کردن در امر خدا

کسب روزی حلال (پیامبر: عبادت هفتاد قسم دارد و بهترین آن کسب روزی حلال است.)

فراگیری دانش –( پیامبر: پاداش چهل سال عبادت دارد)  

- خدمت ، انفاق و ایثار به مردم –

انتظار فرج (پیامبر: انتظار فرج کشیدن  برترین عبادت است.


17 -  چگونگی عبادت ( طبق نظر شهید مطهری در کتاب طهارت روح  بخش شکل عبادت):

الف- عبادت آگاهانه  و توجه به معنای کلمات ( از ویژگی کیفیت عبادت )

آیه آن :  در حال مستی به نماز نزدیک نشوید.

حدیث آن : دو رکعت نماز شخص  آگاه از 70 رکعت نماز شخص نادان بهتر است.

امام هفتم: کسی که عبادت می کند بدون آگاهی مثل الاغی است که چشمش را می بندنددور می زند ولی پیشرفت ندارد.

ب- عبادت عاشقانه و با نشاط


18 – مراحل عبادت چیست؟

الف-  تکلیف                  ب-  صحت( عبادت صحیح باشد.)    

  ج -  قبولی             د- کمال

19 – شرایط تکلیف چیست؟

الف – بلوغ ( پسر 15 سال قمری و دختر 9 سال قمری

و یا نشانه های بلوغ)

ب- عقل : انجام تکلیف بنا به ضریب هوشی انجام شود.

ج- قدرت جسمی و روحی ( انجام تکلیف در حد قدرت و توانایی )

 

20 - شرایط قبولی چیست ؟

قبولی عبادت به درستی اعمال دیگر انسان است.

قبولی عبادت  به شرایط  اخلاقی ، سیاسی ، اعتقادی ، اقتصادی  و اجتماعی و بهداشتی بستگی دارد.

21 – سخن امام خمینی در مورد نماز؟

نماز کارخانه انسان سازی است.

22 -  سخن امام علی (ع) در مورد قبولی اعمال ؟

نسبت به قبولی عمل حساس تر از خود عمل باشید.

23 – از شرایط قبولی عمل شرط اعتقادی یعنی چه ؟

یعنی ایمان به خدا

آیه آن : هر که ایمان نداشته باشد عملش  قبول نمی شود.


24 - آیا عبادت قبل از بلوغ ثواب دارد؟

بله -هم در پرونده خودش ، پدر و مادر و معلمش نوشته میشود.


25 - آیا خسارت زدن قبل از بلوغ ضمانت دارد؟

بله - برعهده پدر و مادرش است و اگر بزرگ شد باید جبران کند.


26 - تکلیف انجام جرم حددار قبل از بلوغ چیست؟

فرد نه به اندازه بزرگترها بلکه بنا به نظر قاضی باید تنبیه شود.


27 – از مراحل عبادت ، مرحله سوم آن ، قبولی است .

شرط های اعتقادی آن  کدامند؟

الف- ایمان بخدا آیه آن: هر که ایمان نداشته باشد عملش قبول نمی شود.

ب- تقوا ( گناه نکردن) آیه آن: خداوند از باتقواها قبول می کند.

 

28 -    شرط سیاسی  از مرحله قبولی عبادت را مثال بزنید.

همبستگی با رهبر عادل-

حدیث  آن : اگر کسی همه عمر عبادت کند ولی رهبرش را (که خدا اورا می پسندد)قبول نداشته باشد عبادتش قبول نیست.

حدیث : هر که ولایت ما را نداشته باشد  اعمالش بالا نمی رود.

امام باقر(ع) : به ولایت ما نمی رسد مگر با پرهیز و دوری از گناه 


29 -  شرط اقتصادی از مرحله قبولی عبادت را مثال بزنید؟

دادن زکات

حدیث آن : امام رضا (ع) : هرکس نماز بگذارد ولی زکات ندهد نمازش قبول نیست.

30 -  زکات و نماز چندبار در قرآن در کنا هم آمده اند؟

28 بار

31 -  شرط اجتماعی از مرحله قبولی عبادت را مثال بزنید.

غیبت نکردن مومنین – قهر نکردن-داشتن سوء نیت به مومن –

 

32- شرط خانوادگی از مرحله قبولی عبادت را مثال بزنید.

اذیت نکردن مرد و زن به یکدیگر – رضایت مرد و زن از هم –

نگاه خشم آلود نکردن به صورت پدر و مادر

 

33 – از مراحل عبادت ، مرحله سوم آن  قبولی است.

شرط های اعتقادی آن  کدامند؟

الف- ایمان بخدا آیه آن: هر که ایمان نداشته باشد عملش قبول نمی شود.

ب- تقوا ( گناه نکردن) آیه آن: خداوند از باتقواها قبول می کند.

 

34 -    شرط سیاسی  از مرحله قبولی عبادت را مثال بزنید.

همبستگی با رهبر عادل- حدیث  آن : اگر کسی همه عمر عبادت کند

ولی رهبرش را (که خدا اورا می پسندد)

قبول نداشته باشد عبادتش قبول نیست.

حدیث : هر که ولایت ما را نداشته باشد  اعمالش بالا نمی رود.

امام باقر(ع) : به ولایت ما نمی رسد مگر با پرهیز و دوری از گناه 


35 -  شرط اقتصادی از مرحله قبولی عبادت را مثال بزنید؟

دادن زکات

حدیث آن : امام رضا (ع) : هرکس نماز بگذارد ولی زکات ندهد نمازش قبول نیست.

36 -  زکات و نماز چندبار در قرآن در کنا هم آمده اند؟

28 بار

37 -  شرط اجتماعی از مرحله قبولی عبادت را مثال بزنید.

غیبت نکردن مومنین – قهر نکردن-نداشتن سوء نیت به مومن –

 

38- شرط خانوادگی از مرحله قبولی عبادت را مثال بزنید.

اذیت نکردن مرد و زن به یکدیگر – رضایت مرد و زن از هم –

نگاه خشم آلود نکردن به صورت پدر و مادر


برچسب‌ها: نمونه سوالات آزمون آداب و اسرار نماز, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

تاريخ : پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ | 2:19 | نویسنده : فرهنگی |