نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  (1)

1 -  منظور از روخوانی و  روانخوانی چیست ؟

فرد یک سلسه  اطلاعات را بداند و به خط قرآن  که نگاه کرد هم بداند  و بتواند آنرا با علامت های آن بخواند.

روانخوانی = گام بعدی روخوانی است.

 2 شرایط روانخوانی  چیست؟

 الف- روخوانی  صحیح                      ب- بدون مکث بخواند.

3 مسائل مهم در افزایش مهارت تدریس  و رو خوانی  ،  روانخوانی  صحیح  چیست ؟

الف-  روی صدا  و لحن  خود  کار کنید.   

    ب-   قرآن  را زیبا تلاوت کنید.       

  ج- استفاده دانش آموزان از منابع و تمرینات بطور کامل و خوب  

     د- هم خود و هم دانش آموزان هر روز قرائت قرآن را  در برنامه روزانه قرار دهیم.

4 -   یک تفاوت حروف الفبای قرآنی  و  حروف زبان فارسی ؟

در زبان فارسی بعضی حروف را با اسم خاص می گوئیم  و بعضی راا بدون اسم خاص 

مثل : الف نون جیم          بدون اسم خاص :   ب ت ذ ....

ولی در عربی همه حروف اسم خاص دارند. یعنی آنهائیکه در فارسی اسم خاص ندارند  را  یک   الف  و همزه  به آنها اضافه می کنیم 

مثل : باء   -  ذاء   ....

5 -  در کجا حروف با اسم خاصشان خوانده نمی شوند؟

زمانیکه در عبارت یا در کلمه  دارای حرکت باشند. مثل آیه : بِسم الله .... حرف بِ  با حرکت خودش خوانده میشود.

6   خصوصیات حروف مقطعه را بنویسید.

الف-  همگی در ابتدای بعضی سوره ها هستند.    

  ب- 14 حرف در قالب  حروفی به نام مقطعه ( قطع شده جدا جدا  ) هستند. 

ج- این حروف در اول 29 سوره قرآن آمده اند.            

           ح- حرکت  و علامت ندارند  مگر  مد  

 خ- اگر از چند حرف بهم  چسبیده بودند جداجدا می خوانیم.     

   د- بزرگ ترین  حروف مقطعه :   5 حرف     کهیعص   است.      

 

7 -   انواع   صداها    در قرآن  

 صداها ی کوتاه و کشیده       کوتاه :  َ       ِ        ُ                 

        کشیده  :    آ   ای   او

 

8- اشتراکات  زبان فارسی و عربی ؟

 الف- از نظر علائم =  سه صدای   َ         ِ          ُ     و سه حرف هم داریم  :   آ    ای      او

با کمی اختلاف در تلفظ  در زبان  قرآن  داریم.

 

9 ارتباط بین  صداهای  کوتاه و کشیده چیست؟

اگر     صدای آ   ( آ مدی )  را کمتر بکشیم  همان صدای  فتحه  می شود یا صدای کوتاه است. ( نصف  آ   کشیده یا مدی )

اگر    صدای   یاء  ( یا مدی )  را کمتر بکشیم   همان صدای   کسره  میشود  یا   صدای کوتاه  است . ( نصف  یاء   کشیده  یا مدی )

و اگر   صدای  او     ( واو مدی )  را کمتر بکشیم   همان   صدای  ضمه  میشود و صدای کوتاه است.  ( نصف    واو  کشیده  یا مدی )


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن, 1, رادیو قرآن

تاريخ : سه شنبه دهم مرداد ۱۳۹۱ | 22:53 | نویسنده : فرهنگی |