نمونه سئوالات از کتاب نهضت های اسلامی  صد سال اخیر  شهید آیت الله مطهری (حتماً کتاب مطالعه شود ) بخش اول  سئوالات

1-              این خطبه   قرار بود کجا ایراد شود؟ و کی؟ 

در عصر 14 شعبان 98 هجری قمری در تهران  دریک کنفرانس عمومی

2-             اصلاح یعنی چه؟   سامان بخشیدن ، نقطه مقابل  اِفساد است به معنی  نابسامانی ایجاد کردن

3-             موارد استعمال اصلاح در قرآن:   اصلاح ذات البین  ( رابطه میان دو فرد)  گاهی محیط خانوادگی و گاهی محیط بزرگ  اجتماعی

4-             منظور از  اصلاح در چه سطحی است؟  در سطح اجتماعی  یا اصلاح اجتماعی

5-              این سخن از کیست؟    < <  ان ارید اصلاح  مااستطعت  و ما توفیقی...........         از زبان حضرت شعیب (ع)  و منظورشان اصلاح است.

6-             در کدام آیه ادعای اصلاح  منافقین به شدت تخطئه می شود؟ 

و اذا قیل لهم  لاتفسدوا  فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم  هم الفسدون  و لکن  لایشعرون .

7-             رابطه امر به معروف و نهی از منکر و  اصلاح  اجتماعی چگونه است؟

اصلاح طلبی به عنوان یک شان پیامبری در قرآن  مطرح است و هم  مصداق امر به معروف و نهی از منکر است .  البته هر امر به معروف و نهی از منکر لزوماً مصداق  اصلاح اجتماعی نیست ولی هر اصلاح اجتماعی مصداق امربه معروف  و نهی از منکر است.

8-             امامانی که از نظر فعالیتهای اجتماعی نقش خود را  به عنوان  مصلح   توضیح داده اند؟

امام علی (ع)  در نهج البلاغه امام حسین (ع) در وصیت نامه معروفش به برادرش  محمد ابن حنفیه

9-             حدیثی از ابوهریره (از اهل تسنن) مربوط به  مجددو احیا کننده دین هر به صدسال که سند اساسی ندارد؟

ان الله یبعث لهذه الامه علی راس کل مائه من یجدد لها دینها.

10-         نمونه هایی از قیام ها و نوع آنها :                قیام علویین ( در دوره اموی و عباسی   - اصلاحی

قیام و جنبش بابک خرمدین که نتیجه عکس داد.          /     قیام  شعوبیه ( اهل التسویه) اول اصلاحی بود و بعد منحرف شد.

11-         انواع جنبش های اصلاحی اسلامی:        برخی فکری برخی اجتماعی و برخی هم فکری و هم اجتماعی بودند.

نهضت غزالی ( صرفاً فکری محض) / نهضت علویین یا نهضت سربداران  (  نهضت اجتماعی  علیه حکام  زمان)

نهضت اخوان الصفا ( هم فکری و هم اجتماعی )  /  نهضت های پیشرو ( شعوبیه و بابک خرمدین )

نهضت اشعری  در قرن چهارم   و  نهضت اخباریگری  ( در شیعه )  در قرن دهم /  نهضت  وهابیگری  در قرن  دوازدهم  (  ارتجاعی)

12-         چرا شعوبیه را < < اهل التسویه >>  می گویند؟

آنها علیه تبعیض اموی قیام نمودند و شعارشان  : یا ایها الناس انا خلقنا من ذکر و انثی  و جعلنا کم  شعوباً   و قبائل ........بود و چون بر علیه تبعیض قیام نمودند  اهل التسویه خوانده شدند و چون آیه کریمه  فوق را  شعار قرار داده بودند  << شعوبیه >> نامیده شدند.

13-         قیام های صد سال اخیر از چه زمان و از کدام کشورها شروع شد؟

از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم  اسلامی و نوزدهم مسیحی به بعد- از ایران ،مصر وسوره و لبنان-شمال آفریقا وترکیه ،افغانستان و هندوستان

14-         علت این جنبشها چه بود؟    به دنبال رکود چند قرنی صورت گرفت  و تا حدی عکس العمل هجوم  استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب بود و نوعی بیدارسازی و رنسانس ( تجدید حیات ) در جهان اسلام  به شمار می رود.

15-         از نظر سیدجمال الدین اسدآبادی مهم ترین و مزمن ترین درد جامعه اسلامی چیست؟

الف- استبداد داخلی  ب-  استعمار خارجی  و با این دو درد به شدت مبارزه کرد.

16-         سیدجمال برای مبارزه با این دو عامل فلج کننده فوق  چه جیزهاییی را واجب و لازم شمرد؟

الف- آگاهی سیاسی  ب- شرکت فعالانه مسلمانان  را در سیاست.

17-         ایده و نظر سیدجمال برای تحصیل مجد و عظمت  از دست رفته مسلمانان و مقامی که در جهان شایسته آن هستند؟

الف- بازگشت به اسلام نخستین و حلول روح واقعی اسلام در کالبد نیمه مرده مسلمانان                                                                                   

ب- بدعت زدائی  و خرافه شوئی شرط بازگشت می دانست.                         ج- اتحاد اسلام 

ح- دستهای مرئی و نامرئی استعمارگران را در نفاق افکنی  مذهبی و غیر مذهبی می دید و رو می کرد.                   

18-         تفاوت علماء تسنن و روحانیت سنی با روحانیت و علماء تشیع  از نظر سیدجمال در مقابل قدرتهای استبدادی و استعماری چیست؟

روحانیت سنی وابسته به حکومتهائی است که  خود قرن ها آن ها را اولی الامر به جامعه معرفی کرده است لهذا مستقیماً به سراغ مردم می رفت و از نظر او علماء  دینی  سنی از جهت اینکه بشود  به عنوان  ضداستعمار از آنها بهره جست امتیاز خاصی ندارند.

ولی روحانیت شیع  یک نهاد مستقل است . یک قدرت ملی است  همواره در کنار مردم و در برابر حکمرانان بوده است. سید جمال در جامعه شیعه به سراغ طبقه علماء رفت و به آگاه سازی آنان  پرداخت.

19-         سیدجمال به کدام علماء شیعه نامه نوشت؟

به زعیم بزرگ حاج میرزا حسن شیرازی (اعلی الله مقامه ) و نامه دیگرش  که صورت بخشنامه دارد به سران  علماء معروف شیعه در عتبات ، تهران  و مشهد ، اصفهان و تبریز و شیراز

20-          نقش علماء شیعه وابسته حکومت؟         وابستگی خود را با روحانیت و مردم و دین حفظ کرده اند و از آن اصل که در فقه مطرح است یعنی" استفاده از پایگاه دشمن به سود مردم"  پیروی کرده اند.

21-         نمونه جنبش و تنهضت های علماء شیعه را بنویسید.

الف-  جنبش تنباکو  ب- نهضت های مشروطیت ایران به رهبری و تایید علماء صورت گرفت.

22-         آثار سیدجمال :            عروه الوثقی در سفر اول به اروپا نوشت    / رساله نیجربه  در بیروت  به عربی

23-         خصوصیات سیدجمال در مبارزه :   الف- به سراغ مردم سنی و علماء شیعه می رفت. ب- مبارزه با بیسوادی و بی خبری و عجز فنی مسلمانان

24-         سیدجمال چه دردهایی را در جامعه اسلامی تشخیص داد؟

الف-استبدادحاکم                                                        ب- جهالت و بی خبری توده مسلمان و عقب ماندن آنها از کاروان  علم و تمدن

ج-     نفوذ عقائد خرافی در اندیشه مسلمانان  و دور افتادن آنها از اسلام نخستین    

  ح- جدائی و تفرقه میان مسلمانان به عناوین مذهبی و غیرمذهبی                                            د- نفوذ استعمار غربی

25-         چاره دردهایی که سیدجمال تشخیص داده بود  چه بودند؟

الف- مبارزه با خودکامگی مستبدان                ب- مردم برای یک مبارزه سیاسی که یک وظیفه شرعی و مذهبی است ایمان داشته وارد شوند.

ج- بازگشت به اسلام نخستین  (بازگشت به قرآن ،سنت معتبر و سیره سلف و صالح)        ح- ایمان و اعتقاد به مکتب

خ- مبارزه با استعمار خارجی،اقتصادی،الهی و فرهنگی و........        

  ج- دمیدن روح پرخاشگری و مبارزه و جهاد به کالبد  نیمه جان جامعه اسلامی        د- مبارزه با خودباختگی در برابر غرب


برچسب‌ها: نمونه سئوالات, آزمون فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان, نهضت های اسلامی صد سال اخیر, شهید مطهری

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۱ | 23:22 | نویسنده : فرهنگی |