نمونه سوالات آزمون آداب و اسرار نماز قسمت 3

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.


قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.


نظراتتون راهگشای ماست.برچسب‌ها: نمونه سوالات آزمون آداب و اسرار نماز, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد 1391 | 22:34 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب قسمت 3


جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.


قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.


نظر هم بدینبرچسب‌ها: نمونه سوالات دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان و کارمندان دولت

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد 1391 | 22:31 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن   قسمت 3

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.


برای دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

نظرات زیباتون را دریغ نکنید.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد 1391 | 22:27 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  - قسمت 3

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.


قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.


نظر هم بدین.برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد 1391 | 22:23 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم( تفسیر آیات برگزیده )- قسمت 3


جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.


قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.


بانظرات خوبتان ما را یاری کنید.برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم, تفسیر آیات برگزیده, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد 1391 | 22:20 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 3


جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.


نظر فراموش نشود.برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – ضم, رادیو قرآن

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و هفتم مرداد 1391 | 22:14 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  - قسمت 2

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.

نظر هم بدین.
برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیستم مرداد 1391 | 4:9 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات آزمون آداب و اسرار نماز قسمت 2


جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.


نظر هم بدینبرچسب‌ها: نمونه سوالات آزمون آداب و اسرار نماز, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیستم مرداد 1391 | 1:58 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب قسمت  2

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.


نظر یادتون نره.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان و کارمندان دولت

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیستم مرداد 1391 | 1:54 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم( تفسیر آیات برگزیده )- قسمت 2

قسمتهای دیگر در آرشیو مطالب است.

نظر فراموش نشود.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم, تفسیر آیات برگزیده, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیستم مرداد 1391 | 1:44 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن   قسمت 2

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.


نظر یادتون نره.برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیستم مرداد 1391 | 1:39 | نویسنده : فرهنگی |

 نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 2 

همکاران عزیز حتماً دروس را از رادیو قرآن یا فایلهای صوتی گوش کنید. سوالات جهت آشنایی هستند.


جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.


نظر هم بدین.برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – ضم, رادیو قرآن

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیستم مرداد 1391 | 1:23 | نویسنده : فرهنگی |

بنام خدا

همکاران ارجمند سلام

با آرزوی قبولی طاعات فایل های صوتی دروس ضمن خدمت رادیو قرآن

ویژه فرهنگیان را ازلینک دوستان، سمت چپ از لینک " رادیو قرآن-خانه

قرآن (طرح آموزش معلمان وفرهنگیان) " دانلود نمایید.


 هر هفته نمونه سوالات هر درس  جداگانه

در وبلاگ(ادامه مطلب) گذاشته میشود.

ضمناً از طریق واحد ضمن خدمت اداره محل خدمتتان ثبت نام نمایید.


موفق باشید.

التماس دعا


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره – رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان و کارمندان

تاريخ : پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391 | 0:52 | نویسنده : فرهنگی |
تاريخ : یکشنبه پانزدهم مرداد 1391 | 3:33 | نویسنده : فرهنگی |

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.


نظر یادتون نره.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان و کارمندان دولت

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهاردهم مرداد 1391 | 2:8 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 1

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

نظر هم بدین.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – ضم

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه سیزدهم مرداد 1391 | 22:49 | نویسنده : فرهنگی |جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

نظر هم بدین.


 

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان و کامندان دولت

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه سیزدهم مرداد 1391 | 17:9 | نویسنده : فرهنگی |


همکاران عزیز  حتماً  دروس را از رادیو قرآن   و  فایلها ی صوتی گوش کنید.

( اینها نمونه سوال  جهت آشنایی   هستند.)

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

نظر هم بدین.برچسب‌ها: نمونه سوالات آزمون آداب و اسرار نماز, رادیو قرآن, ضمن خدمت فرهنگیان

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم مرداد 1391 | 2:19 | نویسنده : فرهنگی |

همکاران عزیز  حتماً  دروس را از رادیو قرآن   و  فایلها ی صوتی گوش کنید.

( اینها نمونه سوال  جهت آشنایی   هستند.)

جهت دیدن سوالات به ادامه مطلب بروید.

نظر هم بدین.


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن, 1, رادیو قرآن

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دهم مرداد 1391 | 22:53 | نویسنده : فرهنگی |

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان

بویژه شما همکاران عزیز مبارک باد.تاريخ : یکشنبه یکم مرداد 1391 | 21:38 | نویسنده : فرهنگی |