بخش دوم  نمونه سئوالات  کتاب نهضت های اسلامی  صد سال اخیر  از شهید آیت الله مطهری

1-             نظر سیدجمال در مورد فلسفه الهی اسلامی:

ارزش قائل بود و فلسفه تدریس می کرد. شاگرد وفادارش را محمد عبده را به مطالعه فلسفه وادار  کرد.  دو دستنویس  از اشارات بو علی  به خط خود نوشته . " نجات "  بوعلی و همچنین " البصائر النصیریه "  ابن ساوجی و علی الظاهر  هر قسمتی از  " منطق المشرقین "  بو علی را برای اولین بار چاپ  و نشر کرد.

2-              این سخن از کیست؟ و نام کتاب ؟  "  فلسفه با فکر  شیعی سازگارتر است تا فکر سنی"

احمد امین کتاب  ظهر الاسلام

3-              دو جبهه برای طرح همبستگی  دین و سیاست از نظر سید جمال:

جبهه استبداد داخلی و جبهه استعمار خارجی  ( بالا بردن  شعور مذهبی مسلمانان برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی )

4-             اندیشه علمانیت چیست؟ و نام قهرمان بزرگ آن ؟

کوشش هائیکه بعدها متقابلاً  از طرف عمال استعمار  در جهت  جدایی دین از سیاست ( سکلاریسم) به عمل آمد  به نام " علمانیت " معروف شد.  قهرمان بزرگ آن آتاتورک .

5-             تعریف اتحاد اسلام :

منظور اتحاد مذهبی  که امری غیر عملی است نیست ، منظور اتحاد جبهه ای و سیاسی بود یعنی تشکیل  صف واحد در مقابل دشمن غارتگر.

6-             تعصب باید چگونه باشد؟

به معنی " تصلب " و غیرت . حمایت از معتقدات معقول و منطقی.

7-             سر سیداحمدخان که بود؟

رهبر مسلمانان هند بود. در سفر به انگلیس اندیشه مبارزه از ذهنش خارج شد. مبارزه " حزب مسلم لیک" را که " اقبال " یکی از ارکان آن بود  تخطئه کرد. به نظرش تنها راه جلب حمایت انگلیس در مقابل هندوان است. مبلغ تمدن و فرهنگ غرب بود. قرآن را با دید حسی و  دید مادی غربی تفسیر می کرد.

8-             نام مقاله سید جمال و در آن انگلیس را به چه چیزی تشبیه کرد؟

"اسطوره "  در عروه الوثقی – به  پرستشگاهی بزرگ که گمراهان به آن پناه برده و اوهام  هراس انگیز  ایشان را از پای در می آورد.

9-             آرمان اصلاحی سید جمال و جامعه ایده آلش در جامعه اسلامی در چه خلاصه می شود؟

جامعه اسلامی که وحدت بر سراسر آن حاکم باشد.

10-         سلسه مزایا و امتیازات  سیدجمال چیست؟

 از نظر طبیعی:  الف- هوش و استعداد خارق العاده  ب- نفوذ کلام و قدرت القاء و تلقین فوق العاده

  از نظر اکتسابی :  الف- فرهنگش فرهنگ اسلامی بوده و تحت نظر علمای بزرگی رشد کرده      ب- آشنایی با زمان و جهان خود

                             ج-  جهان اسلام را می شناخت.      ( مسافرت)                د- اطلاع از اوضاع اقتصادی و ........کشورهای اسلامی.                   

11-         اسامی اساتید و علماء سیدجمال:

الف- خاتم الفقها ء  حاج شیخ مرتضی انصاری  اعلی الله مقامه

ب- حکیم و فیلسوف  عالیقدر  بزرگ آخوند ملا حسینقلی همدانی    ج- آقا سید احمد تهرانی کربلایی

د- سید سعید حبوبی شاعر و عارف و مجاهد  بزرگ عراقی

12-         پس از سیدجمال دومین شخصیت بعنوان مصلح  در جهان تسنن ؟             

شیخ محمد عبده

13-         وجه تمایز سیدجمال و شیخ محمد عبده:

توجه خاص محمد عبده به بحران اندیشه  مذهبی مسلمانان در اثر برخورد با تمدن  غربی و پیدا کردن راه حل بود. (مسئله اسلام و مقتضیات زمان).

14-         مسائلی که سید جمال طرح نکرده  و محمد عبده طرح کرده است؟

الف- فقه مقارن از مذاهب چهارگانه         ب-  دخالت دادن مبانی فلسفی  حقوق  در اجتهاد     ج- ایجاد نظام حقوقی جدید در فقه        

ح- تمایز قائل شدن  میان عبادات و معاملات (تمایز بین امور معنوی و اخروی  با دنیوی)

ج- دید خاص درباره اجماع و اینکه  اعتبار اجماع  همان  اعتبار  افکار عمومی است.

د- اصل شورا در اسلام  ،همان  اصل دموکراسی که غرب   قرنها بعد مطرح کرده است.

15-         عبده با سیدجمال در چند جهت اختلاف نظر داشت؟

دو جهت الف- سید جمال انقلابی فکر میکرد و عبده طرفدار اصلاح تدریجی بود.     

                 ب-  سید مبارزه با استعمار را سرلوحه کار قرار داده بود  ولی عبده معتقد بود که آموزش و تربیت دینی جامعه تقدم دارد بر آموزش و                  

                          پرورش سیاسی آنها و بر هر حرکت سیاسی.


برچسب‌ها: نمونه سئوالات فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان معلمان, کتاب نهضت های اسلامی صد سال اخیر, شهید مطهری

تاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 | 0:50 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سئوالات از کتاب نهضت های اسلامی  صد سال اخیر  شهید آیت الله مطهری (حتماً کتاب مطالعه شود ) بخش اول  سئوالات

1-              این خطبه   قرار بود کجا ایراد شود؟ و کی؟ 

در عصر 14 شعبان 98 هجری قمری در تهران  دریک کنفرانس عمومی

2-             اصلاح یعنی چه؟   سامان بخشیدن ، نقطه مقابل  اِفساد است به معنی  نابسامانی ایجاد کردن

3-             موارد استعمال اصلاح در قرآن:   اصلاح ذات البین  ( رابطه میان دو فرد)  گاهی محیط خانوادگی و گاهی محیط بزرگ  اجتماعی

4-             منظور از  اصلاح در چه سطحی است؟  در سطح اجتماعی  یا اصلاح اجتماعی

5-              این سخن از کیست؟    < <  ان ارید اصلاح  مااستطعت  و ما توفیقی...........         از زبان حضرت شعیب (ع)  و منظورشان اصلاح است.

6-             در کدام آیه ادعای اصلاح  منافقین به شدت تخطئه می شود؟ 

و اذا قیل لهم  لاتفسدوا  فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم  هم الفسدون  و لکن  لایشعرون .

7-             رابطه امر به معروف و نهی از منکر و  اصلاح  اجتماعی چگونه است؟

اصلاح طلبی به عنوان یک شان پیامبری در قرآن  مطرح است و هم  مصداق امر به معروف و نهی از منکر است .  البته هر امر به معروف و نهی از منکر لزوماً مصداق  اصلاح اجتماعی نیست ولی هر اصلاح اجتماعی مصداق امربه معروف  و نهی از منکر است.

8-             امامانی که از نظر فعالیتهای اجتماعی نقش خود را  به عنوان  مصلح   توضیح داده اند؟

امام علی (ع)  در نهج البلاغه امام حسین (ع) در وصیت نامه معروفش به برادرش  محمد ابن حنفیه

9-             حدیثی از ابوهریره (از اهل تسنن) مربوط به  مجددو احیا کننده دین هر به صدسال که سند اساسی ندارد؟

ان الله یبعث لهذه الامه علی راس کل مائه من یجدد لها دینها.

10-         نمونه هایی از قیام ها و نوع آنها :                قیام علویین ( در دوره اموی و عباسی   - اصلاحی

قیام و جنبش بابک خرمدین که نتیجه عکس داد.          /     قیام  شعوبیه ( اهل التسویه) اول اصلاحی بود و بعد منحرف شد.

11-         انواع جنبش های اصلاحی اسلامی:        برخی فکری برخی اجتماعی و برخی هم فکری و هم اجتماعی بودند.

نهضت غزالی ( صرفاً فکری محض) / نهضت علویین یا نهضت سربداران  (  نهضت اجتماعی  علیه حکام  زمان)

نهضت اخوان الصفا ( هم فکری و هم اجتماعی )  /  نهضت های پیشرو ( شعوبیه و بابک خرمدین )

نهضت اشعری  در قرن چهارم   و  نهضت اخباریگری  ( در شیعه )  در قرن دهم /  نهضت  وهابیگری  در قرن  دوازدهم  (  ارتجاعی)

12-         چرا شعوبیه را < < اهل التسویه >>  می گویند؟

آنها علیه تبعیض اموی قیام نمودند و شعارشان  : یا ایها الناس انا خلقنا من ذکر و انثی  و جعلنا کم  شعوباً   و قبائل ........بود و چون بر علیه تبعیض قیام نمودند  اهل التسویه خوانده شدند و چون آیه کریمه  فوق را  شعار قرار داده بودند  << شعوبیه >> نامیده شدند.

13-         قیام های صد سال اخیر از چه زمان و از کدام کشورها شروع شد؟

از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم  اسلامی و نوزدهم مسیحی به بعد- از ایران ،مصر وسوره و لبنان-شمال آفریقا وترکیه ،افغانستان و هندوستان

14-         علت این جنبشها چه بود؟    به دنبال رکود چند قرنی صورت گرفت  و تا حدی عکس العمل هجوم  استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب بود و نوعی بیدارسازی و رنسانس ( تجدید حیات ) در جهان اسلام  به شمار می رود.

15-         از نظر سیدجمال الدین اسدآبادی مهم ترین و مزمن ترین درد جامعه اسلامی چیست؟

الف- استبداد داخلی  ب-  استعمار خارجی  و با این دو درد به شدت مبارزه کرد.

16-         سیدجمال برای مبارزه با این دو عامل فلج کننده فوق  چه جیزهاییی را واجب و لازم شمرد؟

الف- آگاهی سیاسی  ب- شرکت فعالانه مسلمانان  را در سیاست.

17-         ایده و نظر سیدجمال برای تحصیل مجد و عظمت  از دست رفته مسلمانان و مقامی که در جهان شایسته آن هستند؟

الف- بازگشت به اسلام نخستین و حلول روح واقعی اسلام در کالبد نیمه مرده مسلمانان                                                                                   

ب- بدعت زدائی  و خرافه شوئی شرط بازگشت می دانست.                         ج- اتحاد اسلام 

ح- دستهای مرئی و نامرئی استعمارگران را در نفاق افکنی  مذهبی و غیر مذهبی می دید و رو می کرد.                   

18-         تفاوت علماء تسنن و روحانیت سنی با روحانیت و علماء تشیع  از نظر سیدجمال در مقابل قدرتهای استبدادی و استعماری چیست؟

روحانیت سنی وابسته به حکومتهائی است که  خود قرن ها آن ها را اولی الامر به جامعه معرفی کرده است لهذا مستقیماً به سراغ مردم می رفت و از نظر او علماء  دینی  سنی از جهت اینکه بشود  به عنوان  ضداستعمار از آنها بهره جست امتیاز خاصی ندارند.

ولی روحانیت شیع  یک نهاد مستقل است . یک قدرت ملی است  همواره در کنار مردم و در برابر حکمرانان بوده است. سید جمال در جامعه شیعه به سراغ طبقه علماء رفت و به آگاه سازی آنان  پرداخت.

19-         سیدجمال به کدام علماء شیعه نامه نوشت؟

به زعیم بزرگ حاج میرزا حسن شیرازی (اعلی الله مقامه ) و نامه دیگرش  که صورت بخشنامه دارد به سران  علماء معروف شیعه در عتبات ، تهران  و مشهد ، اصفهان و تبریز و شیراز

20-          نقش علماء شیعه وابسته حکومت؟         وابستگی خود را با روحانیت و مردم و دین حفظ کرده اند و از آن اصل که در فقه مطرح است یعنی" استفاده از پایگاه دشمن به سود مردم"  پیروی کرده اند.

21-         نمونه جنبش و تنهضت های علماء شیعه را بنویسید.

الف-  جنبش تنباکو  ب- نهضت های مشروطیت ایران به رهبری و تایید علماء صورت گرفت.

22-         آثار سیدجمال :            عروه الوثقی در سفر اول به اروپا نوشت    / رساله نیجربه  در بیروت  به عربی

23-         خصوصیات سیدجمال در مبارزه :   الف- به سراغ مردم سنی و علماء شیعه می رفت. ب- مبارزه با بیسوادی و بی خبری و عجز فنی مسلمانان

24-         سیدجمال چه دردهایی را در جامعه اسلامی تشخیص داد؟

الف-استبدادحاکم                                                        ب- جهالت و بی خبری توده مسلمان و عقب ماندن آنها از کاروان  علم و تمدن

ج-     نفوذ عقائد خرافی در اندیشه مسلمانان  و دور افتادن آنها از اسلام نخستین    

  ح- جدائی و تفرقه میان مسلمانان به عناوین مذهبی و غیرمذهبی                                            د- نفوذ استعمار غربی

25-         چاره دردهایی که سیدجمال تشخیص داده بود  چه بودند؟

الف- مبارزه با خودکامگی مستبدان                ب- مردم برای یک مبارزه سیاسی که یک وظیفه شرعی و مذهبی است ایمان داشته وارد شوند.

ج- بازگشت به اسلام نخستین  (بازگشت به قرآن ،سنت معتبر و سیره سلف و صالح)        ح- ایمان و اعتقاد به مکتب

خ- مبارزه با استعمار خارجی،اقتصادی،الهی و فرهنگی و........        

  ج- دمیدن روح پرخاشگری و مبارزه و جهاد به کالبد  نیمه جان جامعه اسلامی        د- مبارزه با خودباختگی در برابر غرب


برچسب‌ها: نمونه سئوالات, آزمون فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان, نهضت های اسلامی صد سال اخیر, شهید مطهری

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 | 23:22 | نویسنده : فرهنگی |

نمونه سئوالات تشریحی از کتاب نهضت های اسلامی صد سال اخیر  نوشته آیت الله مطهری

اگر اشکالی بود بزرگواری نموده در نظرات اعلام فرمائید تا اصلاح شود.

ضمناً حتماً کتاب مربوطه نیز مطالعه شود.
برچسب‌ها: نمونه سئوالات, آزمون فرهنگیان, ضمن خدمت فرهنگیان, نهضت های اسلامی صد سال اخیر, شهید مطهری

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 | 23:14 | نویسنده : فرهنگی |